Kotel na uhlí OPOP H 424 V včetně chladící smyčky

25 114  Cena vč. DPH

Popis

Kotel H 424 je určen pro vytápění menších objektů, jejichž tepelné ztráty dosahují maximálně 24 kW. Konstrukce násypné šachty umožňuje také spalování náhradních paliv. Životnost kotle se pohybuje okolo 15-ti let, samozřejmě je přímo ovlivnitelná svědomitostí obsluhy a dodržováním zásad provozu kotle, uvedených v návodu k obsluze.

Horní část kotle tvoří přikládací dvířka, která jsou uložena na závěsech a čistící dvířka, připevněná ke svařenci křídlovými maticemi. Dvířka jsou utěsněna k tělesu kotle tepelně izolační šňůrou. Vlastní těleso kotle je svařeno z ocelových plechů.

Popelníková dvířka jsou vybavena dusivkou pro regulaci spalovacího vzduchu, pro spalování uhlí a přikládací dvířka jsou vybavena dusivou pro regulaci spalovacího vzduchu, pro spalování dřeva s použitím automatického regulátoru spalovacího vzduchu.

Příruby pro vstup a výstup vody i kouřové hrdlo jsou umístěny na středové ose zadní části kotle. V horní části je nátrubek 3/4″ pro připojení regulátoru spalovacího vzduchu a nátrubek ½“ pro umístění čidla zabezpečovacího zařízení proti přetopení, ve spodní části je nátrubek 1/2″ pro vypouštěcí a napouštěcí kohout.

Stěny kotle jsou tepelně izolovány a překryty povrchově upravenými krycími plechy. Přikládací, čistící a popelníková dvířka jsou vyrobena z plechových povrchově upravených dílců a jsou tepelně izolovány. V předním krycím plechu jsou osazeny měřící přístroje teploměr a tlakoměr, které snímají teplotu a tlak topné vody uvnitř kotle.

Záruční palivo, dřevo

Jmenovitý výkon, 20kW

Účinnost, 70,9 %

Velikost paliva, 30 cm

Záruční palivo, hnědé uhlí

Jmenovitý výkon, 24,5kW

Účinnost, 72 %

Velikost paliva, ořech 1