Splyňovací kotel na dřevo ATTACK SLX 20 LAMBDA

Popis

Z hlediska tvorby škodlivých emisí je během provozu při verzi LAMBDA Touch dosahovaná průměrná hodnota koncentrace CO ve spalinách na úrovni pod 200 mg/m3 přepočítaných na 10 % O2.
ATTACK SLX LAMBDA TOUCH
Jde o moderní zplyňovací kotel na spalování měkkého i tvrdého dřeva. Je vybaven pokročilou logikou řízení pro dosahování vysoké účinnosti, nízkých emisí a nízké spotřeby dřeva. Spalovací proces je velmi přesně řízen pomocí měření obsahu kyslíku ve spalinách, primárním a sekundárním přívodem vzduchu do kotle a měnitelnými otáčkami odtahového ventilátoru, což umožňuje plynulou modulaci výkonu kotle.

Elektroniku tvoří přehledný dotykový displej, kde je možné rychle najít potřebné informace a nastavení. Software v elektronice je možné kdykoliv jednoduše aktualizovat pomocí USB klíče. Kotel lze připojit na internet pomocí LAN kabelu a ovládat jej ze vzdáleného místa, internetu, nebo dokonce pomocí Smartphonu.

Kotel je navržen s ohledem na komfort zákazníka, proto je v tomto kotli trubkový výměník čištěn automaticky motorem
pomocí turbulátorů. Elektroniku kotle lze rozšířit o přídavné externí moduly, které slouží k ovládání topných směšovacích
okruhů, nádrže na TUV, solárních panelů či jiného automatického kotle. Ovládání těchto zařízení lze pak vidět jednoduše přímo na displeji kotle ATTACK LAMBDA Touch.

Další informace

Výkon

,

Výrobce

Palivo