Agromechanika AM 23, 29 nebo 43 Energo

Popis

Jedná se o kotle na dřevo, které se svými parametry řadí k evropskému standartu dřevozplynujících kotlů. Tento typ kotlů je určen především pro vytápění rodinných domků nebo bytů, jež mají vlastní kotelnu a též je vhodný pro vytápění menších podnikatelských provozoven.

Vyrábí se ve 3 výkonech

AM ENERGO 23 (23-25 kW)

AM ENERGO 29 (29-33 kW)

AM ENERGO 43 (43-49 kW)

 

Kotle AM Energo se vyznačují především:

  • prostornou zplynovací komorou s velkým plnícím otvorem
  • vysokou účinností kotle (84% při jmenovitém výkonu, 89% při stáložárném provozu)
  • dokonalým spalováním s velmi nízkým obsahem škodlivin – hodnota CO a OGC odpovídá třídě 3 dle ČSN-EN 303-5:2000
  • speciální konstrukcí zplynovací komory omezující tvorbu dehtu
  • extrémně dlouhou dobou hoření – při stáložárném provozu až 22 hod.
  • možností automaticky řízeného provozu s programem na 24 hodin

PALIVO

K topení kotle na dřevo používají suché dřevo do 20 % vlhkosti. Měkké i tvrdé, upravené na polena do max. délky 50 cm. V kombinaci s poleny lze spalovat různé dřevní odpady jako jsou štěpky, hobliny případně piliny.

PŘEDNOSTI ZPLYNOVACÍCH KOTLŮ NA DŘEVO

  • maximální energetické zhodnocení palivového dřeva na základě vysoké účinnosti spalování
  • minimální tvorba škodlivin a popela
  • nenáročná obsluha a snadné čištění – celkový komfort obsluhy
  • dřevo je obnovitelný zdroj energie a má zcela neutrální vliv na vznik skleníkového efektu v atmosféře neboť uvolňovaný kysličník uhličitý byl předtím vstřebán při nárůstu dřevní hmoty

PRINCIP SPALOVÁNÍ

Kotle na dřevo jsou konstruovány pro spalování na principu generátorového zplynování dřeva a následného spalování dřevoplynu za vysokých teplot.Hoření dřevoplynu je podporováno ventilátorem, dodávané množství vzduchu je plynule regulovatelné v požadovaném rozsahu výkonu kotle na dřevo. Vysoké teploty 900 – 1000° C je dosahováno přidáním sekundárního vzduchu do proudu hořícího plynu proudícího spalovací tryskou. Při tak vysoké teplotě shoří i hůře spalitelné složky paliva čímž je zajištěna vysoká účinnost spalování a nízký obsah škodlivin v kouřových plynech.

TECHNICKÝ POPIS
Těleso je u řady AM Energo vyrobeno z ocelového plechu o síle 6 mm, části na nichž je uložena keramika jsou vyrobeny z profilových trubek o síle 8 mm. Zplynovací komora je vyložena speciálními lamelami ze žáruvzdorného plechu, které se při hoření kotle na dřevo zahřívají na vyšší teplotu než zavodněný plášť kotle a tím omezují srážení dehtu na stěnách zplynovací komory.

Primární i sekundární vzduch vháněný radiálním ventilátorem je předehříván ve zdvojených částech pláště kotle a přiváděn v optimálním mísícím poměru do spalovací trysky. Masívní dohořívací keramická tvarovka udržuje vysokou teplotu pro dohoření dřevoplynu. Svislá trubkovnice doplněná brzdiči spalin zabezpečuje maximální předání energie a nízkou teplotu spalin na výstupu z kotle.

Kotle na dřevo jsou standardně vybaveny dochlazovací smyčkou pro ochranu kotle proti přetopení.

Regulace kotle na dřevo je řešena jako modulární systém s možností doplnění regulačních prvků na přání zákazníka.

V základním provedení regulace zajišťuje řízení provozní teploty kotle pomocí provozního termostatu a dále je doplněna stop termostatem v případě nedostatku paliva. Panel regulace v základním provedení je dodáván s mechanickými termostaty a analogovým termomanometrem.

 

Další informace

Palivo

Výkon

, ,

Výrobce