Agromechanika AM 24 Licotherm BIO – teplovodní kotel s automatickou podávkou paliva

Popis

AM 24 Licotherm BIO

Kotle byly upraveny a odzkoušeny pro výhradní spalování dřevních pelet o zrnitosti 6 – 10 mm a vlhkosti do 15% ( zkoušky byly provedeny s palivem v kvalitě dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14961).

Pro toto záruční palivo byly splněny požadavky na třídu 4 dle ČSN-EN 303-5.

V nabídce jsou výkonové varianty 15, 24 a 42 kW jmenovitého výkonu kotle.

PROVOZ KOTLE NA PELETY

Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (až 300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce max. 5 minut denně.

Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem.

V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátor automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i nahřívání bojleru TUV.

Další variantou je regulátor ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje výše popsanou regulaci kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není tedy již třeba kombinovat s dalšími regulátory.

Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkonkotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až několika dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

Další informace

Výrobce

,

Palivo

,