ROJEK – automatický kotel TKA BIO 25

Popis

ROJEK TKA BIO 25

TKA BIO 25 – automatický teplovodní kotel na pelety
Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO 25 umožňuje automaticky spalovat dřevěné pelety o průměru 6 – 10 mm – kvalitní bílé, ale i s přídavkem kůry.
Retortový hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva – rostlinné pelety a po přidání adaptéru i obilí. Při spalování v automatickém režimu splňuje kotel Třídu 3 dle ČSN EN 303 -5.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém režimu i několik dní. Elektronickou regulaci lze napojit na oběhové čerpadlo ( nastavení teploty, kdy čerpadlo zapne ) a zároveň lze napojit prostorový (pokojový) termostat.
Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Retortový hořák LING je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření ( spalování ) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do kolena retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva.
Na kotel ROJEK TKA BIO 25 lze žádat dotaci SFŽP z programu Zelená úsporám.


Popis kotle
Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO je sestaven ze dvou základných části –kotlového tělesa a v jeho spodní části je umístěn retortový hořák LING.

Kotlové těleso je svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře.Ve spodní části kotle, pod nosnými trubkami litinového roštu (který se používá při havarijním spalovaní kusového dřeva) je umístěna spalovací komora. Z důvodu havarijní možnosti spalování kusového dřeva – polen – je navržen poměrný objem této komory, která je opatřena také přikládacími dvířky. Konstrukce kotle je navržena tak, že umožňuje využít tepla vzniklého spálením tuhého paliva (na retortě hořáku, nebo na roštu kotle) v co největší míře a přitom nedochází k zanášení teplosměnných ploch kotle.Přesto je kotel opatřen čistícími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit.

Při automatickém provozu veškeré přívody vzduchu jsou uzavřené a utěsněné. Přihavarijním provozu je nutno nad retortou sestavit litinový rošt a odstranit uzávěry dusivky a přikládacích dvířek.
Veškerý přívod vzduchu, jak primární ( dusivka ), tak i sekundární ( růžice na přikládacích dvířkách) lze regulovat, takže lze kromě jiného dosáhnout dlouhé doby vyhořívání paliva mezi jednotlivým přikládáním. Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem. Kotel je opatřen ukazatelem teploty a tlaku vytápěcí vody ve vytápěcím systému.Výhodou tohoto kotle je také to, že nepotřebuje ke spolehlivé funkci silný tah komínu. Ten doporučujeme v rozmezí 8 až 12 Pa. Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejímsprávném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA BIO umožňuje spalování dřevěných pelet oprůměru 6 až 10 mm

Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i nanucený oběh s oběhovým čerpadlem.

Zabezpečení kotle
Kotel je zabezpečen následujícími způsoby:
– havarijním termostatem – pokud teplota vody v kotli dosáhne 95 oC kotlový termostat vypne podávání šneku a chod ventilátoru.
– zabezpečení proti event. prohořívání paliva do prostoru zásobníku paliva. Je bezpodmínečně nutně vždytěsně uzavřít víko zásobníku paliva. Pokud i přestodojde k prohoření paliva, v zadní části zásobníku paliva je umístěna nádrž, kterámusí být naplněna vodou. Hladinu vody můžete kontrolovat na stavoznakuumístěném na přední stráně zásobníku. Voda z nádoby je svedena do prostorušneku do trubky opatřenou tavnou zátkou. V případě, že palivo prohoří až k tétotrubce, zátka se roztaví a voda z nádrže vyteče do prostoru šneku a uhasí žhavépalivo.

Použití kotle, druhy palivaTeplovodní kotle ROJEK TKA BIO 25 a 45 jsou určeny pro vytápění obytných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 45 kW. Otopný systém může být s otevřenou nebo uzavřenou tlakovou expanzní nádobou, se samotížným nebo nuceným oběhem vody. Kotle jsou určeny pro spalování dřevěných pelet průměr 6 – 10 mm. Alternativně lze kotel provazovat jako kotel s ručním přikládáním palivo – kusové dřevo nebo krátkého kusové dřevo – vlhkost paliva 20%, výhřevnost 14 – 18 MJ.kg -1. Výrobce nepodmiňuje záruku druhem používaného paliva. Při spalování vlhkého dřeva je třeba brát na vědomí, že dojde ke snížení jmenovitého výkonu kotle a to úměrně vlhkosti paliva a dojde k navýšení spotřeby paliva. Spalování vlhkého paliva má taktéž záporný vliv na celkovou životnost kotle.

Další informace

Výkon

,

Výrobce

Palivo

,