Kotel na uhlí Benekov C 50 Edice Economix – litinový hořák

133 087  Cena vč. DPH

Popis

Automatický kotel pro spalování uhlí verze ECONOMIX

Jmenovitý výkon 48 kW

Hmotnost 656 kg

Obsah zásobníku paliva 540 l

Účinnost 88,2 %

Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 3

Příkon 164 W

SVT

SVT707

Přednosti kotle

Kotel BENEKOV C 50 lze použít pro vytápění středně velkých objektů jako jsou školy, výrobní budovy apod. Kotle lze zapojit do kaskády maximálně 4 ks a v této kombinaci mohou sloužit k vytápění velkých objektů.

Vysoká účinnost při modulovaném řízení provozu umožňuje dosáhnout nízké spotřeby paliva.

Použití EC ventilátorů a plochých převodovek umožňuje výraznou redukci nákladů na elektřinu. Průměrná denní spotřeba elektřiny během sezony se pohybuje okolo 1,3 kWh.

Poloautomatické čištění výměníku, umožňuje čistit výměník pouhým pohybem páky vně kotle 1 x za týden.

Vysoká sériovost výroby zabezpečuje rychlé a bezproblémové dodávky náhradních dílů a spotřebních částí kotle.

Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích.

V létě lze kotel využít pouze pro ohřev TUV.

Na kotli je využit nový patentově chráněný hořák, který umožňuje velmi rychlou montáž a demontáž, což výrazně snižuje náklady na údržbu.

Kotel se ovládá moderní řídící jednotkou.

Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 15 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 2 až 4 dny.

Popel je nutno vynášet jednou za 2 až 4 dny.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Možnosti zapojení

Pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy. Jako nadřazenou regulaci doporučujeme jednotku RWS firmy Siemens.

Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C 50

Hmotnost kg 636

Obsah vodního prostoru dm3 175

Průměr kouřovodu mm 195

Teplosměnná plocha kotle m2 5,64

Kapacita zásobníku paliva dm3 540

Rozměry kotle: š x h x v   mm 1435x1506x1597

Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 610×343

Třída kotle dle ČSN EN 303-5   3

Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)

Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80

Nejmenší teplota vstupní vody °C 60

Hydraulická ztráta kotle     ∆ T = 10 K mbar 8 ∆ T = 20 K mbar 2

Hladina hluku dB < 46 +,- 3dB (A)

Komínový tah mbar 0,20 – 0,25

Přípojky kotle     – topná voda

Js

G 6/4” – vratná voda

Js

G 6/4”

Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V

Max. el. příkon (ventilátor + pohon)

W 164

Elektrické krytí

IP 20

Kotel BENEKOV C 50 lze použít pro vytápění středně velkých objektů jako jsou školy, výrobní budovy apod. Kotle lze zapojit do kaskády maximálně 4 ks a v této kombinaci mohou sloužit k vytápění velkých objektů.Vysoká účinnost při modulovaném řízení provozu umožňuje dosáhnout nízké spotřeby paliva.Poloautomatické čištění výměníku, umožňuje čistit výměník pouhým pohybem páky vně kotle 1 x za týden.Moderní design vyráběný na špičkových CNC technologiích.Kotel se ovládá moderní řídící jednotkou.