Kotel na uhlí Benekov C 51 Edice Economix – litinový hořák

139 137  Cena vč. DPH

Popis

Jmenovitý výkon 49 kW

Hmotnost 710 kg

Obsah zásobníku paliva 530 l

Účinnost < 91 %

Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 4

Příkon 69 W

SVT

SVT4241

Přednosti kotle

Kotel BENEKOV C 51 lze použít pro vytápění větších objektů, kancelářských budov, obchodů, škol, atd. jejichž náročnost na tepelný výkon nepřesahuje 49 kW. V případě instalace kaskády doporučujeme kombinaci maximálně 4 kotlů, přičemž lze dosáhnout výkonu cca 200 kW.

Mechanický přísun paliva z vestavěného zásobníku do spalovací komory.

Jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba.

Nízké provozní náklady.

Velmi nízká emisní zátěž pro okolí odpovídající 4. třídě dle ČSN EN 303-5:2013 3 – tahová konstrukce výměníku zaručující vysokou účinnost.

Moderní design. Ve verzi economix a PREMIUM základní výbava neobsahuje designové dveře kotlového tělesa.

Možnost výběru mezi řídící jednotkou Siemens Climatix 2, Siemens Climatix Premium a BENEKOV EM 250.

Řídící jednotka Siemens Climatix 2 umožňuje ovládání 2 topných okruhů, má v základu ekvitermní regulaci a umožňuje ovládat kotel pomocí vzdáleného přístupu přes Internet. Tato řídící jednotka patří mezi špičku v celé Evropě.

Ke kotlům této řady lze na přání dokoupit širokou škálu přídavných zařízení jako jsou: odpopelňovač, automatické čištění výměníku, záložní zdroje, komínovou klapku, lambda sondu atd.

Pro kvalitní řešení celé otopné soustavy doporučujeme při instalaci využít doporučené hydraulické komponenty, které jsou uvedeny v seznamu Technické podklady k instalacím kotlů Benekov.  Provoz kotle

Kotel je třeba obsluhovat v průměru 15 minut denně. Zásobník paliva umožňuje bezobslužný provoz po dobu 1 až 3 dny podle intenzity provozu, kvalitě použitého paliva apod.

Na jaře a na podzim je možno přikládat jednou za 3 až 6 dnů, v závislosti na požadované teplotě v objektu a dalších faktorech.

Popel je nutno vynášet obvykle jednou za 1 až 4 dny.

Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.

Možnosti zapojení

Pomocí řídící jednotky Siemens Climatix nebo v případě zapojení s jednotkou BENEKOV EM 250 pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy.

Rozměry a technické parametry kotle BENEKOV C 51

Hmotnost kg 710

Obsah vodního prostoru dm3 175

Průměr kouřovodu mm 195

Teplosměnná plocha kotle m2 5,64

Kapacita zásobníku paliva dm3 530

Rozměry kotle: š x h x v   mm 1599x1238x1610

Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva mm 700×417

Třída kotle dle ČSN EN 303-5   4

Pracovní přetlak vody bar (kPa) 2,0 (200)

Zkušební přetlak vody bar (kPa) 4,0 (400)

Doporučená provozní teplota topné vody °C 65 – 80

Nejmenší teplota vstupní vody °C 60

Hydraulická ztráta kotle     ∆ T = 10 K mbar 8 ∆ T = 20 K mbar 2

Hladina hluku dB < 46 +,- 3 dB (A)

Komínový tah mbar 0,20 – 0,25

Přípojky kotle     – topná voda

Js

G 6/4” – vratná voda

Js

G 6/4”

Připojovací napětí   1 PEN ~ 50 Hz   230 V

Max. el. příkon (ventilátor + pohon)

W 69

Elektrické krytí

IP 20