Dotace na kotle

Chystáte se i vy na výměnu kotle, protože ten stávající jen tak tak dosloužil do konce? Naše společnost pomohla již více jak 920 domácnostem se získáním Kotlíkové dotace. Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programů Kotlíkova dotace. Od roku 2022 zákon zakáže neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Za naší práci spojenou se získáním dotace si nic neúčtujeme. Žádné skryté poplatky. Naší odměnou je, že si zakoupíte kotel u nás.

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Včasnou registrací u nás zajistíte, aby byla Vaše žádost podána obratem při vyhlášení dotace ve vašem kraji.


Vy jen podepíšete smlouvu a vyberete kotel. My zajistíme vše ostatní.

  VY

  MY

Podpis smlouvy dk-ok  dk-notok
Příprava podkladů pro podání žádosti dk-notok
Elektronická registrace v systému kraje dk-notok
Včasné podání a registrace žádosti dk-notok
Pomoc při výběru vhodného kotle dk-ok  dk-notok
Případná instalace kotle dk-notok
Závěrečná povinná administrace dotace dk-notok

Přibližně 350 000 domácností v současné době provozuje neekologické kotle na tuhá paliva, které výrazně znečišťují životní prostředí. Od roku 2022 zákon tyto kotle zcela zakáže používat. Připravte se na to s námi s předstihem a výhodně už nyní.

Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva:


2014

Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy.

2016

Do konce roku 2016 je povinen každý majitel kotle zajistit jeho revizi a od 1. 9. 2018 ji každé tři roky opakovat.

2017

Od roku 2017 bude mít každý uživatel kotle na tuhá paliva povinnost povolit vstup do kotelny státním úředníkům za účelem kontroly, zda nedochází ke spalování zakázaného odpadu.

2018

Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy.

2022

Od roku 2022 bude zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy.

Pro koho je dotace určena?

Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy? Pak je Kotlíková dotace určena právě vám.

Postup:
 1. Na základě společné komunikace ověříme, zda můžete žádat o dotaci na výměnu kotle.
 2. Sepíšeme smlouvu o zajištění administrace vybrané dotace a zajistíme za vás podání žádosti o dotaci.
 3. Společně vyčkáme na kladné vyřízení dotace.
 4. Vámi vybraný kotel namontujeme a uvedeme do provozu.

Kolik peněz může žadatel získat?

Na každou žádost je možno získat 80% z nákladů spojených s výměnou kotle na tuhá paliva. Peníze je možno použít na nový zdroj tepla, který bude splňovat přísné evropské emisní normy. Dále na všechny položky související s montáží a rekonstrukcí strojovny kotelny. Ale i na opravu komínu opravu otopné soustavy apod.

Jaká je požadovaná spoluúčast žadatele?

20% – v případě pořízení kotle spalující výhradně biomasu.

20% –  v případě pořízení tepelného čerpadla

 

5% – bonus pro zvláště znečištěné oblasti.

Příklad:

Objekt se nachází ve zvláště znečištěném území. Žadatel si pořídí automatický kotel na spalování pelet. Celková cena kotle a instalace je 100 000 Kč. Dotace bude ve výši 80 000 Kč.

 

 

Na jaké typy kotlů se dotace vztahuje?

Vyměnit svůj starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním můžete za kotel uvedený v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR s jednou ze 3 níže zmíněných technologií. Každý z nich ovšem musí splňovat nejpřísnější technické a emisní limity uvedené v evropské směrnici nazvané EKODESIGN.

 • kotel na biomasu
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo
 • solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

A na co lze kotlíkovou dotaci využít?

 • na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž
 • na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího
 • na náklady na zkoušky nebo testy

Důležité informace

 • Na dotaci máte nárok pouze pokud nahrazujete kotel na tuhá paliva 1 a 2. emisní třídy.
 • V rámci kotlíkové dotace musí být instalován nový zdroj tepla zapsaný v  Seznamu výrobků a technologií.
 • Žadatel musí doložit ekologickou likvidaci původního kotle stvrzenkou ze sběrného místa a fotodokumentací.

Kdy to vše vypukne?

Třetí a poslední kolo Kotlíkových dotací proběhne v letošním roce.

Kotlíkové dotace v jednotlivých krajích

Středočeský kraj

Žádosti je možné podávat od 3. 6. 2019.

Královéhradecký kraj

Příjem žádostí byl již ukončen z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Kraj plánuje další kolo na jaro 2020.

Pardubický kraj

Žádosti je možné podávat od 8.10. 2019.

Moravskoslezský kraj

Příjem žádostí byl již ukončen z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Kraj Vysočina

Žádosti je možné podávat od 23.10.2019.

Ústecký kraj

Žádosti je možné podávat od 16. 9. 2019.

Jihomoravský kraj

Žádosti je možné podávat od 3. 6. 2019.

Jihočeský kraj

Žádosti je možné podávat od 23.9. 2019.

Zlínský kraj

Žádosti je možné podávat od 15. 10. 2019.

Olomoucký kraj

Žádosti je možné podávat od 4.6. 2019.

Karlovarský kraj

Žádosti je možné podávat od 1.7. 2019.

Plzeňský kraj

Příjem žádostí byl již ukončen z důvodu vyčerpání finančních prostředků.

Praha

Žádosti je možné podávat od 31.10. 2019.

Liberecký kraj

Žádosti je možné podávat od 23. 9. 2019.

Dosud naše služby využilo více než 1830 spokojených klientů. Staňte se dalším z nich i vy. Včasnou registrací u nás zajistíte schválení dotace.

Kontaktujte nás

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí pro ni Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.