Posted by & filed under Aktuality.

Dle novely zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. má provozovatel kotle na tuhá paliva povinnost zajistit revizi kotle nejpozději do 31. 12. 2016 nebo případně mít dohodnutý termín pro začátek roku 2017. Pokud se uživatel kotle nebude moci prokázat dokladem o provedené kontrole může zaplatit pokutu až 20 000 Kč. Povinnost projít kontrolou se vztahuje na kotle o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Více k revizím naleznete zde.