Revize kotlů na tuhá paliva

Vlastníte kotel na tuhá paliva?
Každý provozovatel kotle na tuhá paliva má povinnost pravidelně po třech letech nechat provézt kontrolu kotle, tzv. revizi, osobou oprávněnou. Tato zákonná povinnost vznikla v roce 2016. Letos tedy budou opět revize ze zákona povinné.  Dům Kotlů pro Vás připravil dvanáct revizních techniků, kteří mají oprávnění kontroly kotlů provádět. Platnost  námi vystavené revizní zprávy je tři roky od uskutečněné kontroly.

Pokud si necháte revizi provést, nemusíte se již obávat kontroly ze strany úřadů  a případné pokuty až 20 000 Kč .

Objednejte si revizi ještě dnes pomocí kontaktního formuláře nebo na telefonním čísle 777 663 799.

Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?

Zákon o ochraně ovzduší předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. První kontroly měly proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je každý provozovatel kotle povinen, na vyžádání obecního úřadu, předložit platný doklad o provedené revizi. S platností od 1. 9. 2018 je nutné vždy do 36 měsíců nechat udělat revizi novou.

 

PŘEHLED CEN

KONEČNÁ CENA VČ. DOPRAVY

 Standardní cena revize

   1 190 Kč

 Nad 10 revizí v obci

Cena na základě  individuální kalkulace

 Slevy a akce není možné kombinovat.

 

Proč provádět kontrolu?

Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?

Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle.

Je nutné kontrolovat též kotel instalovaný letos nebo v loňském roce?

V zákoně není zohledněno stáří kotle, je tedy nutné  první kontrolu kotle nechat udělat po jeho instalaci. Nařízení se týká všech kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na rok výroby či datum instalace.

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?

Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená společností s tímto podobným typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením. Je však vhodné mít od zahraničního výrobce (výhradního prodejce v ČR) potvrzeno, že v ČR není jimi pověřená osoba k dispozici.

Typy pro přípravu topení na novou topnou sezónu

Konec léta je nejvhodnějším doba pro údržbu S dobře fungujícím a vyladěným topením můžete během zimy ušetřit nezanedbatelnou částku na energiích.

Zkontrolujte stav kotle

Ať již topíte plynem či tuhými palivy, před topnou sezónou byste měli pečlivě zkontrolovat kotel. Pozornost věnujte jak kotli samotnému, tak i odvodu spalin a případně bezchybné funkci přikládacího mechanismu. V případě plynových a nově i kotlů na tuhá paliva platí, že by měli projít revizní kontrolou.

Zásobník u kotlů na tuhá paliva

Po odstavení kotle po topné sezóně doporučujeme vyprázdnit zásobník. Výpary pak nebudou ohrožovat šnekový dopravník a ten nebude rezivět.

Plynový by měl každoročně zkontrolovat autorizovaný servis.

Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě pracovat úsporně a bezpečně.

Máte kotel na tuhá paliva? Pozor na komín!

Pokud topíte tuhými palivy, měli byste věnovat velkou pozornost nejen samotnému kotli, ale také stavu komínu. Zanesený komín totiž může být příčinou nebezpečného požáru, při němž se v komínovém systému vznítí nános tuhých zbytků spalin. Teplota ohně při požáru spalin v komíně může dosáhnout až 1200 °C a velmi často při této nehodě dochází ke zničení krovů a střechy domu. Řešením je dobrý technický stav celého komínového systému a pravidelná kontrola kvalifikovaným kominíkem. Ten zanesený komín také vyčistí a doporučí případné opravy.

Kontrolu si zaslouží také radiátory

Zatímco kotlům lidé obvykle věnují odpovídající péči, radiátory naopak často zanedbávají. Před začátkem topné sezóny je přitom ideální doba na jejich údržbu. Pečlivě je proto prohlédněte a ošetřete případná místa drobné koroze. Zkontrolujte také činnost ventilů a vadné kusy vyměňte. Těsně před začátkem topné sezóny všechny radiátory odvzdušněte. I radiátory mohou přispět k úsporám za topení. Na stěnu za nimi instalujte reflexní folii, která bude teplo lépe odrážet do místnosti, a pokud je to možné, zvažte jejich nátěr tmavou barvou. Poněkud radikálnější cesta k úsporám pak může být výměna starých radiátorů za nové, které pracují s nižší teplotou otopné vody.