Dotace na kotle

Chystáte se i vy na výměnu kotle, protože ten stávající jen tak tak dosloužil do konce? Naše společnost pomohla již více jak 680 domácnostem se získáním Kotlíkové dotace. Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programů Kotlíkova dotace. Od roku 2022 zákon zakáže neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Za naší práci spojenou se získáním dotace si nic neúčtujeme. Žádné skryté poplatky. Naší odměnou je, že si zakoupíte kotel u nás.

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Včasnou registrací u nás zajistíte, aby byla Vaše žádost podána obratem při vyhlášení dotace ve vašem kraji.


Vy jen podepíšete smlouvu a vyberete kotel. My zajistíme vše ostatní.

  VY

  MY

Podpis smlouvy dk-ok  dk-notok
Zajištění energetického specialisty dk-notok
Příprava podkladů pro podání žádosti dk-notok
Elektronická registrace v systému kraje dk-notok
Včasné podání a registrace žádosti dk-notok
Pomoc při výběru vhodného kotle dk-ok  dk-notok
Případná instalace kotle dk-notok
Závěrečná povinná administrace dotace dk-notok

Přibližně 350 000 domácností v současné době provozuje neekologické kotle na tuhá paliva, které výrazně znečišťují životní prostředí. Od roku 2022 zákon tyto kotle zcela zakáže používat. Připravte se na to s námi s předstihem a výhodně už nyní.

Přehled termínů a změn v provozu kotlů na tuhá paliva:


2014

Od roku 2014 je zakázáno prodávat kotle 1. a 2. emisní třídy.

2016

Do konce roku 2016 je povinen každý majitel kotle zajistit jeho revizi a každé dva roky ji opakovat.

2017

Od roku 2017 bude mít každý uživatel kotle na tuhá paliva povinnost povolit vstup do kotelny státním úředníkům za účelem kontroly, zda nedochází ke spalování zakázaného odpadu.

2018

Od roku 2018 bude zakázáno prodávat kotle 3. emisní třídy.

2022

Od roku 2022 bude zakázáno provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy.

Pro koho je dotace určena?

Vlastníte rodinný dům? Používáte k jeho vytápění kotel na pevná paliva s ručním přikládáním? Pak je Kotlíková dotace určena právě vám.

Postup:
 1. Na základě společné komunikace ověříme, zda můžete žádat o dotaci na výměnu kotle.
 2. Sepíšeme smlouvu o zajištění administrace vybrané dotace a zajistíme za vás podání žádosti o dotaci.
 3. Společně vyčkáme na kladné vyřízení dotace.
 4. V případě kladného rozhodnutí si můžete pořídit Vámi vybraný kotel na Dumkotlu.cz.

Kolik peněz může žadatel získat?

Na každou žádost je možno získat 80% z nákladů spojených s výměnou kotle na tuhá paliva. Peníze je možno použít na nový zdroj tepla, který bude splňovat přísné evropské emisní normy. Dále na všechny položky související s montáží a rekonstrukcí strojovny kotelny. Ale i na opravu komínu opravu otopné soustavy apod.

Jaká je požadovaná spoluúčast žadatele?

20% – v případě pořízení kotle spalující výhradně biomasu.

25% – při pořízení kotle na spalování uhlí + biomasy.

30% – při pořízení kotle spalující výhradně uhlí.

5% – bonus pro zvláště znečištěné oblasti.

Příklad:

Objekt se nachází ve zvláště znečištěném území. Žadatel si pořídí automatický kotel na spalování uhlí a pelet. Celková cena kotle a instalace je 100 000 Kč. Dotace bude ve výši 80 000 Kč.

Na jaké typy kotlů se dotace vztahuje?

Vyměnit svůj starý kotel na pevná paliva s ručním přikládáním můžete za kotel uvedený v seznamu Státního fondu životního prostředí ČR s jednou ze 4 níže zmíněných technologií. Každý z nich ovšem musí splňovat nejpřísnější technické a emisní limity uvedené v evropské směrnici nazvané EKODESIGN.

 • kotel na tuhá paliva
 • plynový kondenzační kotel
 • tepelné čerpadlo
 • solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody
 • solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)

A na co lze kotlíkovou dotaci využít?

 • na pořízení nového ekologického zdroje tepla a jeho montáž
 • na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s pořízením nového zdroje vytápění nebo úpravou stávajícího
 • na náklady na zkoušky nebo testy
 • na náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • na služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti tzv. mikro energetických opatření týkajících se budov, které nedisponují alespoň energetickou třídou C
 • na realizaci tzv. mikro energetických opatření. Zmíněná mikro opatření pro snížení energetické náročnosti budov musí být učiněna, pokud daná budova nesplňuje alespoň energetickou třídu C. Patří mezi ně zateplení střechy, půdy, sklepu nebo podlah. Dále oprava fasády, dílčí výměna oken nebo případná výměna vstupních či balkonových dveří. Na tato opatření může žadatel z celkové částky dotace 150 000 Kč využít 20 000 Kč.

Důležité informace

 • Na dotaci máte nárok pouze pokud nahrazujete kotel na tuhá paliva.
 • V rámci kotlíkové dotace musí být instalován nový zdroj tepla zapsaný v  Seznamu výrobků a technologií.
 • Žadatel musí doložit ekologickou likvidaci původního kotle stvrzenkou ze sběrného místa a fotodokumentací.
 • V případě, že žadatel nemá dokonale zateplený dům, musí z dotace pořídit jednu z uvedených mikroopatření :
  G1   Zateplení střechy nebo půdních prostor
  G2   Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  G3   Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  G4   Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  G5   Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
  G6   Dílčí výměna oken
  G7   Výměna vstupních a balkonových dveří
  G8   Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  G9   Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kdy to vše vypukne?

Kotlíkové dotace jsou v plném proudu. Ve většině krajů již proběhlo druhé kolo nebo právě běží. Další kola budou následovat. Nejnovější informace o termínech níže.

Probíhající kotlíkové dotace v jednotlivých krajích

Středočeský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Královéhradecký kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace jaro 2018.

Pardubický kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace září 2018.

Moravskoslezský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Kraj Vysočina

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Ústecký kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Jihomoravský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Jihočeský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Zlínský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Olomoucký kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Karlovarský kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Plzeňský kraj

Další kolo není prozatím uvedeno.

Praha

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Liberecký kraj

Předpokládaný termín vyhlášení dotace na rok 2018 ještě není stanoven.

Dosud naše služby využilo více než 680 spokojených klientů. Staňte se dalším z nich i vy. Včasnou registrací u nás zajistíte schválení dotace.

Kontaktujte nás