Program Čistá energie Praha 2018

Bydlíte nebo vlastníte nemovitost na území hl. města Prahy a máte neekologický zdroj vytápění? Chystáte se na výměnu zdroje tepla? Právě Vám je dotace určena. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci projektů snižujících dopady lokálních topenišť na ovzduší v Praze.

Za naší práci spojenou se získáním dotace si nic neúčtujeme. Žádné skryté poplatky. Naší odměnou je, že si zakoupíte zdroj tepla u nás za cenu doporučenou výrobcem. Neváhejte a získejte bližší informaci o dotaci, kterou pro Vás můžeme bezplatně vyřídit.

 

Z programu je možno získat dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním, ale i na výměnu dožívajícího plynového kotle za nový, kondenzační. Program pamatuje také na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. V novostavbách jsou podporovány pouze obnovitelné zdroje energie.

Základní informace o programu pro rok 2018

Kdo může žádat?

Fyzické osoby s občanstvím členského státu EU, fyzických osob s občanstvím členských států Evropského sdružení volného obchodu, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek se sídlem na území České republiky a městských částí hl. m. Prahy, které vlastní nebo užívají na území hl. m. Prahy byt, a které v tomto bytě uvedou do provozu ekologický zdroj v termínu 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

Termín podání žádosti: 1. 9. 2017 do 30. 9. 2018.

POZOR! Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli.

Dotace budou poskytovány pouze do vyčerpání finančních prostředků určených k tomuto účelu v rozpočtu hl. m. Prahy v závislosti na datu podání žádosti, doložené všemi požadovanými přílohami, respektive na datu doplnění žádosti kompletními přílohami. Pro rok 2018 je v rozpočtu hl. m. Prahy na tento účel vyčleněna částka ve výši 24 mil. Kč. Na dotaci není právní nárok.