Dotace na tepelná čerpadla

Zaujali vás kotlíkové dotace? Chystáte se na výměnu kotle a máte zájem o tepelné čerpadlo? Naše společnost pomohla již více jak 680 domácnostem se získáním Kotlíkové dotace. Zajistíme pro vás kompletní administraci a podání žádosti v rámci programu Kotlíková dotace. Od roku 2022 zákon zakáže neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Za naší práci spojenou se získáním dotace si nic neúčtujeme. Žádné skryté poplatky. Naší odměnou je, že si zakoupíte tepelné čerpadlo u nás. Smluvně se zavazujeme Vámi vybraný zdroj tepla dodat za doporučenou cenu určenou výrobcem.

Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Včasnou registrací u nás zajistíte, aby byla Vaše žádost podána obratem při vyhlášení dotace ve Vašem kraji.

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. Pro přečerpání tepla na vyšší teplotní hladinu je třeba dodat určité množství energie.

Tepelné čerpadlo je výhodnější než elektřina, plyn, dřevo i uhlí. Získáte bezobslužný zdroj tepla s minimálními provozními náklady.

Jsme akreditováni těmito výrobci tepelných čerpadel: VIESSMANN, NIBE, BUDERUS, LG.

Podmínky získání dotace

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.


Co vše zajistíme?

  VY

  MY

Příprava podkladů pro vyplnění a podání žádosti dk-notok
Pomoc při výběru vhodného tepelného čerpadla dk-ok  dk-notok
Případná instalace dk-notok
Závěrečná povinná administrace dotace dk-notok

Na co dostanete dotaci?

  • Tepelné čerpadlo včetně nákladů na jeho instalaci
  • Nová otopná soustava
  • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření

Výše podpory

  • Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč
  • Pro tepelná čerpadla je stanovena výše podpory 80% z maximálních nákladů tj. 120 000 Kč.
  • 85%ní podpora tepelných čerpadel pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, tj. 127 500 Kč

Výše dotace pro Kotlíkové dotace 2015

Kotlíkové dotace 2015Max. dotace (bez zateplení 80%)Max. dotace (eko. zvýhodněné obl. +5%)
vzduch/voda120 000 Kč127 500 Kč
země/voda120 000 Kč127 500 Kč
voda/voda120 000 Kč127 500 Kč
posudekzahrnutý v dotacizahrnutý v dotaci

 

Co budu muset určitě povinně doložit?

U nás se o tyto kroky nemusíte starat – vše zařídíme za Vás.


Princip fungování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo obsahuje čtyři základní části chladícího okruhu: výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Odebrané teplo z venkovního prostředí se ve výparníku předává pracovní látce (kapalnému chladivu) při relativně nízké teplotě. Zahřátím chladiva dojde k jeho odpaření a páry jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak. Stlačené chladivo je přiváděno do kondenzátoru, kde při kondenzaci předává teplo do topné vody za vyšší teploty, než bylo teplo ve výparníku odebráno. V expanzním ventilu se cyklus uzavírá a dochází ke snížení tlaku chladiva na původní hodnotu ve výparníku.

Výhody a nevýhody jednotlivých typů tepelných čerpadel

Vzduch/voda

nejlevnější, možnost změny umístění

 zimní provoz (horší COP), velký rozdíl výkonu v létě a zimě, konstrukčně složitější zařízení, nutno řešit odtávání námrazy na výparníku

Odpadní vzduch/voda

stálé pracovní podmínky (při vysoké teplotě odpadního vzduchu je vysoké COP)

 dostupnost vhodného odpadního vzduchu v blízkosti místa spotřeby tepla

Země/voda s horizontálním výměníkem

téměř stálé podmínky (dobré COP), levnější než provedení s vrtem

 potřeba větší plochy pro instalaci horizontálního výměníku, kolísá teplota

Odpadní voda/voda

stálé pracovní podmínky (při vysoké teplotě odpadní vody je vysoké COP)

 dostupnost vhodné odpadní vody v blízkosti místa spotřeby tepla

Země/voda se svislým zemním vrtem

stálé podmínky (dobré COP), možnost pasivního chlazení

 větší investiční náklady na tepelné čerpadlo a vrt

Voda/voda

stálé pracovní podmínky (vyšší COP)

 výskyt vhodných zdrojů

hybridní

stálé pracovní podmínky (při vysoké teplotě odpadní vody je vysoké COP)

 dostupnost vhodné odpadní vody v blízkosti místa spotřeby tepla