Nová zelenám úsporám LIGHT

Nová zelená úsporám Light je program určený seniorům a domácnostem s nízkými příjmy. Takovým domácnostem pomůže realizovat úsporná opatření a snížit tak náklady na bydlení. Navíc dotace se čerpá v plné částce předem – formou zálohy. Po realizaci se záloha pouze vyúčtuje.

Nabízíme několik možností jak na to:

SOLÁRNÍ OHŘEV VODY včetně nového bojleru

DOTACE 90 000 Kč

Chci vědět více

ZATEPLENÍ PŮDY FOUKANOU IZOLACÍ

DOTACE 50 000 Kč

Chci vědět více

ZATEPLENÍ STŘECHY FOUKANOU IZOLACÍ

DOTACE 120 000 Kč

Chci vědět více

VÝMĚNA VCHODOVÝCH DVEŘÍ

DOTACE 18 000 Kč

Chci vědět více

 

O dotaci lze požádat i zpětně a podporovaná opatření jsou ta provedená po 12. 9. 2022. Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci NZÚ Light na jiná opatření nebo máte v úmyslu o další dotaci NZÚ Light žádat (např. dotace na zateplení, výměnu oken, výměnu dveří apod.)

Pokud jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu a zároveň pobíráte starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo pobíráte  příspěvek na bydlení nebo příspěvek na dítě.


Solární ohřev vody

Fotovoltaika téměř bez nákladů! Výše dotace je 90 000 Kč. Dotaci čerpáte v plné částce předem – zálohou. Po realizaci pouze zálohu vyúčtujete. Vsadit na obnovitelné zdroje se v dnešní době zkrátka vyplatí. Díky otevření dotačního programu Nová zelená úsporám Light je možné pořídit si fotovoltaiku na ohřev vody prakticky zadarmo.

Cena 90 000 Kč − Dotace 90 000 Kč = 0 Kč doplatek

Co pro Vás zařídíme

 • DODÁNÍ MATERIÁLŮ
 • KOMPLETNÍ MONTÁŽ
 • VYŘÍZENÍ KOMPLETNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A NÁSLEDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

* Připojení k distribuci ani projektovou dokumentaci u tohoto řešení nepotřebujete.

Návratnost investice je potom opravdu rychlá, standardně do půl roku, ale reálně je prakticky okamžitá. Jde o příležitost, nad kterou se nemusíte dlouze zamýšlet a kterou byste měli využít. Neváhejte se na nás obrátit, celým procesem Vás provedeme a na vyúčtování za energie tak již brzy poznáte znatelný rozdíl.

Parametry

Minimální instalovaný výkon panelů dle závazných pokynů je požadován 2 kW a minimální měrný objem akumulačního zásobníku teplé vody vztažený k instalovanému výkonu je 45 l/kWp.


Zateplení půdy a střechy

Dotace na kompletní zateplení půdy a střechy.
Výše dotace je 50 000 až 120 000 Kč.
Dotaci čerpáte v plné částce předem – zálohou. Po realizaci pouze zálohu vyúčtujete. Díky otevření dotačního programu NZÚ Light je možné zateplit půdu / střechu a zabránit tak únikům tepla prakticky zadarmo.

Co pro Vás zařídíme

 • ZDARMA NÁVŠTĚVA TECHNIKA, který Vám na míru navrhne řešení pro Váš dům
 • KOMPLETNÍ PRÁCE (vlastníme stroj pro izolaci foukanou minerální skelnou vatou)
 • VYŘÍZENÍ KOMPLETNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A NÁSLEDNÉ VYÚČTOVÁNÍ

Námi používané technologie foukané minerální skelné izolace umožňuje beze spár a kvalitně izolovat i komplikovaná a těžko dostupná místa.

Foukaná minerální izolace na bázi skelného vlákna představuje ekologický a přírodní izolant s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi. Tato izolace je vhodná do všech typů konstrukcí, má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru.

Při správné aplikaci foukaná minerální izolace ani po mnoha letech nesesedne a její výhodou je nízká objemová hmotnost a nejvyšší třída reakce na oheň A1. Elastické vlákno navíc pohlcuje hluk.

Výhody foukané minerální izolace
 • nepodléhá plísni a hnilobě
 • zateplení i za běžného provozu domácnosti
 • nevzniká odpad a odřezky z izolace
 • rychlá návratnost investice
 • izolace chrání proti zimě a v létě proti přehřívání interiéru
 • dlouhá životnost
 • zateplení bez tepelných mostů a mezer
 • rychlá a čistá realizace
 • vysoká požární odolnost
Vlastnosti foukané minerální skelné izolace
 • Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 0,034 – 0,039 W/m.K
 • Měrná tepelná kapacita 840 J/kg.K
 • Faktor difuzního odporu 1-1,1
 • Objemové hmotnosti je od 25 – 50 kg/m³
 • Dlouhodobě odolává teplotám okolo 450°C
 • Ohnivzdornost třídy A1
Foukaná minerální skelná izolace je vhodná do všech typů konstrukcí
 • vazníkové střechy (volně foukaná izolace)
 • sedlové střechy (šikmé dutiny)
 • pultové střechy
 • vodorovné dutiny (prostor v mezipatře)
 • kolmé dutiny (obvodové zdivo, příčky, atd.)

Výměna vchodových dveří

Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem. Výše dotace je 18 000 Kč. Dotaci čerpáte v plné částce předem – zálohou. Po realizaci pouze zálohu vyúčtujete. Díky otevření dotačního programu NZÚ Light je možné výrazně ušetřit na výměně dveří (dle výběru typu dveří).

Co pro Vás zařídíme

 • VÝMĚNU DVEŘÍ (v nabídce máme typy vstupních dveří, které pokryje výše dotace na 100 %)
 • VYŘÍZENÍ KOMPLETNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A NÁSLEDNÉ VYÚČTOVÁNÍ