Podpisem souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, tedy pro činnost zahrnující vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování za účelem zvyšování kvality, komplexnosti a optimalizace našich služeb apod., jakož i zasílání aktuálních informací a nabídek produktů a služeb námi poskytovaných. Podpisem potvrzujete, že jsme Vás seznámili s tím, jak budou Vaše osobní údaje zpracovány. S nabídkou služeb Vás můžeme oslovit prostřednictvím: telefonu, SMS, emailu, dopisu.

Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a další údaje využitelné pro marketing. Tento souhlas nám poskytujete na dobu 10 let. V případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme smlouvu nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu dalších 10 let. Váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv zcela nebo z části odvolat.