Posted by & filed under Aktuality.

V první polovině roku 2017 zatím žádný z oslovených krajů nepočítá s kotlíkovými dotacemi na kotle spalující uhlí. Probíhají jednání na Ministerstvu životního prostředí o tom, že by se dotace na
kotle spalující uhlí úplně zrušila, případně výrazně snížila. Zeptali jsme se jednoho z topenářů, co si o připravované změně kotlíkových dotací myslí. 

„Tato změna bude pouze nutit lidi podvádět. Každý topenář ví, že automatické kotle na pelety jsou konstrukčně stejné jako kotle na uhlí. Jediný rozdíl je v nastavení doby podávání paliva a to každý zvládne v regulaci kotle přenastavit během pár minut. Takže lidé si budou žádat o dotaci na kotel na pelety, ale budou v nich topit levnějším uhlím“. Jan Kolísko, Písek

Takže pokud se kotle na uhlí přestanou dotovat, bude asi část žadatelů porušovat podmínky kotlíkové dotace, tz. používání paliva určeného výrobcem pro daný kotel. Ve smlouvě o kotlíkové dotaci se žadatel zavazuje umožnit kontrolu kotle pořízeného z kotlíkové dotace a to po dobu 5 let. Tyto kontroly se hlásí minimálně 14 dní předem. Je plánováno, že bude zkontrolováno 1 až 2 % všech žadatelů.

Zajímá Vás kotlíková dotace?