Posted by & filed under Aktuality.

Volba nejlepšího zdroje tepla pro váš byt nebo rodinný dům je velmi důležité rozhodnutí s dlouhodobým dopadem na komfort bydlení a životní styl. Důležité přitom nejsou pouze náklady na energie či palivo, ale také jednoduchá obsluha a bezúdržbový provoz. Zvolte proto odborníka, který se ve svém oboru vyzná a neponechá nic náhodě, případně zodpoví vaše dotazy týkající se nejen údržby, ale i ovládání.

Jaké je tedy nejvýhodnější vytápění?

Vytápění domu kotlem na tuhá paliva patří mezi nejlevnější. Platí to hlavně v případě topení palivovým dřevem, které je stále poměrně levné. Pokud však vezmete v úvahu také komfort obsluhy a dopady na životní prostředí, kotel na tuhá paliva už tak výhodný není. Ne každému se totiž chce pravidelně doplňovat palivo a likvidovat popel, obtěžovat může i kouř a nutnost skladovat palivo mnohdy ani není kde. Většina kotlů na tuhá paliva navíc nesplňuje nové přísné emisní normy a do roku 2022 budou muset být nahrazeny novými.

Je tepelné čerpadlo opravdu drahé a hlučné?

Často je možné slyšet názor, že tepelná čerpadla jsou drahá a své okolí obtěžují hlukem. Kvalitní tepelné čerpadlo je trochu dražší, než třeba plynový kotel. Už dávno však nejde o extrémně drahá zařízení s nulovou návratností. Výhodou tepelných čerpadel jsou velmi nízké náklady na provoz a pohodlná obsluha. Náklady na tepelné čerpadlo se uživatelům v běžném rodinném domku vrátí zhruba za 5 až 9 let provozu. Při rostoucích cenách energií však může být návratnost ještě rychlejší. Hlučnost moderních tepelných čerpadel od renomovaných výrobců není nijak zvlášť obtěžující. Vždy samozřejmě záleží na vhodné montáži celého zařízení odborníky. Vnitřní a vnější jednotky tepelného čerpadla by měly být instalovány tak, aby se jejich hluk nepřenášel do stavební konstrukce domu.      

Ušetří vám peníze energeticky účinnější a dražší kotel?

Lidé při snaze ušetřit často uvažují o výměně starého kotle za nový. Za co nejúčinnější, nejvýkonnější a nejmodernější nebo dokonce nejdražší. Každé vylepšení domácího otopného systému směrem k vyšší účinnosti je samozřejmě vhodné. Stále však platí poučka, že nejlevnější energie je ta, kterou jste nespotřebovali. Proto byste velkou pozornost měli věnovat nejen kotli a jeho parametrům, ale i tepelné izolaci domu či bytu, kvalitě oken a dalším faktorům, které mají vliv na celkovou energetickou náročnost objektu. Vytápění navíc často bývá v mnoha rodinných domech zbytečně předimenzováno. Výkon a typ kotle by proto měl reálně odpovídat požadavkům a energetické bilanci vašeho domu. Z tohoto důvodu je nejlepší oslovit zkušeného topenáře, který vám pomůže zvolit nejlepší variantu právě váš typ domácnosti.

Může tepelné čerpadlo podchlazovat zahradu? Funguje i v zimě?

Tepelné čerpadlo příliš ochlazuje bezprostřední okolí domu a půdu v zahradě. To je nepravda. Tato smyšlená informace bývá často hlavním důvodem, proč si lidé nechtějí tepelné čerpadlo pro vytápění svého domu pořídit. Tepelná čerpadla samozřejmě díky principu své činnosti svoje okolí ochlazují, toto ochlazení však není tak velké, aby jej běžné proudění vzduchu a sluneční záření nestihlo kompenzovat. Vaší zahradě ani okolí domu žádné nebezpečí přílišného ochlazení nehrozí. Kvalitní tepelná čerpadla typu vzduch-voda, která odebírají teplo ze vzduchu, mohou bez problémů pracovat i v hlubokých mrazech. Ani v zimě tedy nezůstanete bez vytápění.

Pouze tepelná čerpadla jsou vhodná pro podlahové topení.

Tepelná čerpadla se dříve skutečně využívala hlavně v otopných systémech s podlahovým vytápěním. Důvodem byla nízká výstupní teplota otopné vody, která pro běžné soustavy s radiátory nestačila. Moderní vysokoteplotní tepelná čerpadla lze již snadno napojit na otopnou soustavu s radiátory. Odpadají tak náročné úpravy stávající otopné soustavy. Tepelným čerpadlem prostě jednoduše nahradíte starý kotel. Což je jednoduchá instalace moderních tepelných čerpadel.

Vytápíte plynem, dejte si pozor na předimenzované kotle.

Díky evropským dotacím česko v poslední době zachvátila vlna zateplení domů. V mnoha domácnostech byly sníženy tepelné ztráty objektů. V případě plynových kotlů to znamená, že najednou není potřeba tak vysoký výkon topného zdroje. Předimenzovaný kotel často spíná, což vede k větší spotřebě zemního plynu a vyšším tepelným ztrátám komínem. Místo úspor pak majitel předimenzovaného kotle zbytečně platí za teplo, které zůstává nevyužito. Řešením může být ke starému plynovému kotli instalovat akumulační nádrž nebo takový kotel vyměnit za nový kondenzační. Navíc u naší firmy můžete využít topení bez starostí, kdy je na vás pouze regulace tepla. Zajímá vás topení bez starostí?

Finančně nejvýhodnější je dálkové topení?

Mnoho bytových družstev i majitelů bytových domů stojí před otázkou, zda nadále využívat systém dálkové distribuce tepla, nebo přejít na využívání lokální kotelny. Kvůli častému zdražování tepla už v mnoha lokalitách po celé České republice není využívání dálkového topení tak výhodné, jak dříve. Pro mnoho domů je daleko výhodnější přechod na lokální plynový kotel, nebo na topení tepelným čerpadlem. Využití plynového kotle může v lokalitách s drahým teplem snížit náklady na vytápění. Bytová družstva většinou přechod na lokální kotel i když s výhradami povolují, naopak teplárny případně města se tomu logicky brání.