Posted by & filed under Aktuality.

Podle informací z krajů vyplývá, že v první polovině roku 2017 budou kotlíkové dotace poskytovány pouze na tepelná čerpadla a na kotle spalující biomasu (především dřevo a dřevní pelety). Tyto nové zdroje vytápění může žadatel získat dotace 80–85 % z maximální částky 150 000 Kč.

Výhody a nevýhody vytápění pomocí tepelného čerpadla
Velikou výhodou při pořízení tepelného čerpadla je v podstatě bezobslužný provoz a nízké provozní náklady, které se pohybují někde mezi náklady na uhlí a dřevní pelety. Již žádné objednávání a skládání uhlí nebo dříví, žádné dohady s dodavateli o kvalitě a množství dodaného paliva. Nevýhodou je, že u tepelných čerpadel musí žadatel počítat s tím, že celková investice do výměny toho zdroje přesáhne maximální uznatelnou částku a zbývající náklady bude muset uhradit ze svého.

Výhody a nevýhody vytápění pomocí kotlů na kusové dřevo
Výhodou topení kusovým dřevem je i příznivá cena. Stále se dá pořídit dřevo při samotěžbě, případně při čištění lesa po těžbě. Můžete objednat již zpracované palivové dřevo, ale zde již není cena tak výhodná. Ceny kotlů na dřevo, které splňují podmínky kotlíkové dotace jsou příznivé a mohou začínat od 40 000 Kč. Je však nutné počítat při čerpání kotlíkové dotace s povinností instalovat akumulační nádrž, což celou investici prodražuje. Nevýhodou je především nutnost mít dostatek dřeva, které je potřeba nechat alespoň dva roky schnout. Další nevýhodou může být to, že ke kotli na kusové dřevo musíte chodit nejen zatápět, ale minimálně jednou za tři až čtyři hodiny musíte jít kotel zkontrolovat a přiložit. Přestože výrobci kotlů deklarují něco jiného.

Výhody a nevýhody vytápění pomocí kotle na dřevní pelety
Velikou výhodou vytápění pomocí kotlů na dřevní pelety je automatický provoz. Pokud zvolíte správný typ kotle a budete mít dobrého dodavatele dřevních pelet, bude topení dřevní peletou jednoduché. Vše se může zkomplikovat, když narazíte na nepoctivého prodejce pelet a dodané pelety nebudou deklarované kvality. Pak se Vám může stát, že se kotel zastaví i několikrát denně a vy budete muset vyčistit hořák a kotel znovu spustit. Další nevýhodou je cena pelet. Cena uhlí je stále skoro poloviční, a tak topení peletami je především pro ekologicky smýšlející provozovatele kotlů.

Jaký je rozdíl mezi revizí spalinových cest a čištěním a kontrolou spalinových cest?
Práva a povinnosti v oblasti čištění, kontroly a revizí spalinových cest jsou od 1. ledna 2016 uvedeny v zákoně o požární ochraně. Problematiku řeší nová vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW je možné provádět svépomocí.
Kontrolu spalinové cesty může provádět pouze osoba oprávněná. Tzn. osoba s vydaným živnostenským oprávněním v oboru kominík. Revize, jak se často mylně označuje každoroční návštěva kominíka, se provádí pouze v níže uvedených případech a musí ji provézt revizní technik spalinových cest s příslušným oprávněním.